050 582 1910

Soita ja kysy lisää!


NANNARI OY - ASIANTUNTIJOIDEN TOIMISTO

Asunto- ja kiinteistökauppa


Asuntokaupan kuntotarkastus

Alalla on tällä hetkellä kirjava käytäntö, koska pätevöityminen ei ole pakollista. Onneksi kuitenkin käytännössä käytäntö pätevyyden vaatimisesta on yleistynyt vuosittain. Pätevöityneet AKK asuntokaupan kuntotarkastajat löytyvät internetosoitteesta www.fise.fi
Pätevöityneitä tarkastajia valvotaan.

Meillä Nannari Oy:ssä asiantuntemus on avainasemassa ja asuntokaupan kuntotarkastajat omaavat hyvän ammattitaidon ja monen vuoden kokemuksen. Teemme vuosittain noin 190-220 asuntokaupan kuntotarkastusta Etelä-Suomen alueella. Ammattitaitoa pidämme jatkuvasti yllä erilaisten lisäkoulutusten ja henkilösertifikaattien avulla.
Asuntokaupan kuntotarkastus on erinomainen tapa selvittää myytävän/ostettavan kiinteistön todellinen kunto ja korjaustarpeet. Tällöin myyjä tietää tarkemmin mitä on myymässä ja ostaja tietää mitä on ostamassa. Asiantuntijan aistinvaraisesti toteutetun katselmuksen lisäksi tarkastuksemme sisältää tarvittaessa kaksi rakenneavausta todennäköisimpiin ongelmakohtiin.

AKK valmistautumisohje 2022

AKK Asukaskysely

Energiatodistus asuntokaupassa

Energiatodistus on edullisimmallaan kuntotarkastuksen yhteydessä. Tästä olemme antaneet pakettihinnan.
Mikäli haluat tietää enemmän energiatodistuksesta, niin katso kohdista lämpökamerakuvaukset ja energiatodistus.

Märkätilatarkastukset / kosteudenkartoitukset
Osakehuoneiston myynnin yhteydessä suositellaan tehtäväksi märkätilojen kosteuskartoitus.
Märkätiloja on pesuhuoneen ja saunan lisäksi keittiö ja wc:t. Omistajan vaihdoksen yhteydessä on hyvä tarkastaa näiden nykykunto. Tarkastuksessa käydään lävitse nykykunto, kosteustilanne, riskit sekä korjaus-/lisätutkimustarpeet.
Tarkastuksessa käydään märkätilat lävitse. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen raportti ja tehdään asukaskysely.

Raporttiin kirjataan:

• käytetty mittauskalusto
• lämpötilat ja suhteellinen kosteus
• pintamateriaalit
• valokuvat
• kaadot
• tiivistykset
• kohonneet pintakosteudet
• vesikalusteiden kunto
• Ilmanvaihdon toimivuus.
• Sähköasennustusten turvallisuus.

Tarkastus sisältää 1-2 porareikämittausta (ei betoniin) tarvittaessa.
Tilaajan valmistelut:

• ei suihkua tai pesua kahta vuorokautta ennen mittausta
• ei tehotuuletusta

Pintalämpötilojen mittaukset
Pintalämpötilojen mittauksessa tutkitaan rakenteen pintalämpötiloja infralämpömittaria tai lämpökameraa apuna käyttäen.
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asumisterveysasetuksessa ohjeelliset arvot asuintilojen lämpötiloille. Taulukossa on määritelty operatiivinen ja huoneilman lämpötila, seinän ja lattian lämpötilat, sekä pistemäinen pintalämpötila.

Pinta-alamittaukset
Vanhoissa rakennuksissa on voitu tehdä muutoksia vuosien varrella ja huoneistoja on voitu muutella tai rakennuksesta ei ole laisinkaan piirustuksia. Pinta-alat on voitu mitata eri aikana eri ohjeiden mukaisesti. Tällöin on tarpeellista tarkistaa huoneistojen pinta-alat.
Rakennuksen pinta-alan standardi SFS 5139

Ohjeen mukaisesti mitattavat alat:

• huoneala
• rakennusosa-ala
• huoneistoala
• kerrosala
• bruttoala

Riitatapausten lausunnot ja tarkastukset
Insinööritoimistomme asiantuntijat toimivat erimielisyys- ja riitatapauksissa puolueettomina asiantuntijoina. Olemme toimineet lukuisissa eri kohteissa rakennus- ja kiinteistöalan riitatapauksissa puolueettomina teknisinä asiantuntijoina. Hoitamiimme riitatapauksiin ovat muun muassa kuuluneet:

• urakkariidat, materiaalitoimitukset
• tilaajan ja tavarantoimittajan väliset riidat
• kuluttajan ja rakennusliikkeen väliset riidat
• asunto- ja kiinteistökauppariidat
• pinta-alat, laatuvirheet, yms.
• home-, kosteus- ja sisäilmaongelmat

Kiinteistökatselmukset
Asuntojen kuntokatselmus tehdään valmiin raportin/lomakkeen avulla. Edullisempi ja nopeampi vaihtoehto yhteisen toimintamallin mukaiselle kuntotarkastukselle soveltuu parhaiten mikäli kaupan molemmat osapuolet ovat katselmuksessa mukana.

Kunnossapitotarviselvityksen tarkistaminen
Taloyhtiöissä useasti hallitus tekee itsenäisesti kunnossapitotarveselvityksen. Tällöin voi mahdollisesti käydä niin, ettei näe metsää puilta.
Tarkastamme kiinteistön ja arvioimme korjaustarpeet sekä katsomme vastaavatko ne tehdyn kunnossapitarveselvityksen kanssa. Näin voidaan välttyä yllätyksiltä, jotka voivat vaikuttaa yhtiövastikkeen suuruuteen.