050 582 1910

Soita ja kysy lisää!


NANNARI OY - ASIANTUNTIJOIDEN TOIMISTO

Sisäilmapalvelut


Sisäilmatutkimukset

Työpaikalla ja kotona tulee sisäilmassa vietettyä paljon aikaa. Ilmanlaadulla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia terveyteen, jonka vuoksi on tärkeää selvittää sisäilman laadun mahdolliset puutteet. Sisäilmatutkimukset ovat meillä Rakennusterveysasiantuntijan RTA:n tekemiä. Saavuta mielenrauha ja teetä sisäilmatutkimus meillä!

Sisäilmaongelmat tulisi selvittää ensisijaisesti kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan kohdentaa korjaustyöt parhaimmalla tavalla ongelman ratkaisemiseen. Tällöin voidaan paremmin kohdentaa korjausratkaisut niin ettei yli- tai alikorjata rakennusta. Optimoitu korjaustapa on kokonaisvaltaisesti edullisin.

Sisäilmatutkimus aloitetaan tekemällä kartoitus tutkittavasta kohteesta. Käymme läpi mahdolliset suunnitelmat ja muut tutkimukset sekä sisäilmatutkimusmittaukset. Sisäilmatutkimuksen mittauksia ovat esimerkiksi sisäilman mikrobitutkimukset, kemiallisia mittauksia (voc, ammonniakki, formaldehydi yms.), kuitu- ja pienhiukkasnäytteiden ottoa sekä olosuhdemittauksia (lämpö [mittaukset, lämpökamerakuvaus], kosteus, hiilidioksidi, paine-ero yms). Sisäilmatutkimuksessa avataan tarvittaessa rakenteita ja tutkitaan ilmayhteyksiä. Meiltä saa myös korjaukseen valvontaa ja korjaustyösuunnittelun sekä jälkimittaukset.

Meiltä löytyy apuja myös tiedottamiseen. Mikäli yhteisössä on enemmän jäseniä kuin yksi, niin hyvä tiedottaminen on tarpeen. Useasti helpottaa mitä aikaisemmassa vaiheessa pidetään selkeät tiedotustilaisuudet.

Merkkiainetutkimukset
RT 14-11197 kertoo merkkiainetutkimuksesta seuraavaa:

Merkkiainekokeella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa erityistä kaasua ja sitä havaitsevaa mittalaitetta apuna käyt­täen selvitetään rakenteen sisällä ja rakenteen läpi tapahtuvia ilmavirtauksia.

Rakenteista sisäilmaan tapahtuvilla ilmavuodoilla on merkit­tävä vaikutus rakennuksen sisäilman laadulle. Erityisesti tämä korostuu silloin, jos rakennuksessa tai rakenteissa on ongelmia mikrobiperäisten epäpuhtauksien, VOC-yhdisteiden, PAH-yh­disteiden, kuitujen, kuitumaisten haitta-aineiden tai hajujen kanssa. Hallitsemattomat ilmavirtaukset rakenteissa tai niiden kautta voivat kuljettaa näitä epäpuhtauksia sisäilmaan, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa rakennuksen käyttäjille. Rakenteiden sisällä olevia epäpuhtauksia ei ole aina mahdollista poistaa, jolloin niiden haittoja voidaan vähentää estämällä kulkeutu­minen sisäilmaan ilmavuotojen mukana.

Korjausratkaisut epä­puhtauksien kulkeutumisen estämiseksi tulee aina suunnitella kohdekohtaisesti.
Merkkiainekokeilla voidaan havaita hyvinkin pieniä yksittäi­siä ilmavuotoja. Merkkiainetutkimuksia voidaan hyödyntää myös tiivistyskorjausten tarkastuksiin, ilmayhteyksien toteamisiin, tupakansavun ilmayhteyksien toteamisiin, putkivuotojen havainnollistamisiin jne.

Seurantapalvelut
Seurantapalveluilla saadaan oleellista tietoa rakennuksen käyttäytymisestä, sisäilman laadusta ja ilmanvaihdon toimivuudesta eri vuorokauden aikana. Suositeltu seurantajakso olisi pituudeltaan minimissään kahden viikon jakso, jotta rakennuksella olisi mahdollisemman paljon erilaisia olosuhteita. Tällöin saataisiin tietoa rakennuksen tilasta, jolloin helpottaa kohdistaa mahdolliset korjaus toimenpiteet parhaiten. Seurattavia asioita on esimerkiksi: paine-erot eri osien välillä, hiilidioksidi, kosteus, lämpötila jne.

Omakotitalon sisäilmatutkimus-paketti (OKT Sisäilmastoselvitys)

Olemme koonneet omakotitaloille yleispaketin, joka kattaa yleisimpien ongelmien tarkastelun. Pakettia on myös mahdollista laajentaa omien tarpeiden mukaisesti.
OKT Sisäilmastoselvitys sisältää seuraavat palvelut:
• Yleinen kuntokatselmus.
• Piirustusten läpikäyminen ja riskirakenteiden tarkastelu.
• Paine-eromittaukset.
• Riskirakenteiden lämpökamerakuvaus, kosteuskartoitukset ja kosteusmittaukset.
• Riskirakenteiden tarkempi tutkimus, sisältäen kaksi rakenneavausta.
• Kahden materiaalin mikrobinäytteen, ottamisen ja laboratiokulut.
• Ilmayhteyksien toteaminen.
• Raportoinnin.