050 582 1910

Soita ja kysy lisää!


NANNARI OY - ASIANTUNTIJOIDEN TOIMISTO

Kiinteistöjen tutkimukset ja kartoitukset


Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Mikäli olet suunnittelemassa tai ryhtymässä korjaus- tai kunnostustyöhön.
Olethan ottanut huomioon, että rakennuksessa tai huoneistossa suoritettavat korjaus-/muutostyöt ovat rakennusmateriaalien sisältöjen osalta muuttuneet 2016 laaditun lakiasetuksen johdosta.
Vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki 684/2015 sekä valtioneuvoston asetus 798/2015, edellyttävät, että ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus, mikäli rakennuksessa tai huoneistossa ryhdytään suorittamaan korjaus-/muutostyötä.
Lakimuutos koskee kaikkia rakennuksia, kokoon ja laajuuteen katsomatta.
Lainsäädännön tavoitteena on turvata korjaustyöhön osallistuvien työntekijöiden sekä liittyvien alueiden työturvallisuus nyt ja tulevaisuudessa.

Kuntoarviot ja PTS
Asuinkiinteistön korjaustarpeiden hyvä ennakointi ja nykyisen tilan tietäminen on pitkän ajan kiinteistöpidon a ja o. On pystyttävä ennakoimaan ja ehkäisemään korjausvelan syntymistä. Tämän syntyminen voi johtaa suuriin yhtäaikaisiin korjauksiin ja tämä vaikuttaa suoranaisesti yhtiövastikkeeseen sekä asumisviihtyvyyteen. Korjaukset tulisi suorittaa oikea aikaisesti ja tulisi tiedostaa, että korjauksia tulee tehdä jatkumolla.
Kuntoarviossa selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto. Kuntoarvion PTS kertoo korjausten kiireellisyydestä, ajoituksesta ja kustannustasosta 10 vuoden periodilla. Tämän onnistumista auttaa pitkäaikaiset kokemukset kunto- ja sisäilmatutkimuspuolella.
Yleisesti voidaan sanoa, että suunnitelmallisuus on kiinteistön kunnolle parasta.

Kuntoarviopalveluihimme kuuluvat:

• asuinkiinteistön kuntoarviot (KH 90-00294)
• liike- ja palvelurakennusten kuntoarviot (KH 90-00246)

Kunnossapitotarveselvitys – selvitä kiinteistösi parannustarpeet!
Kunnossapitotarveselvityksessä käymme läpi kunnossapitotarpeet seitsemän vuoden periodilla, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.
Selvityksessä läpikäymiämme asioita ovat muun muassa:

• piha
• perustukset ja runko
• julkisivut
• parvekkeet
• ikkunat ja ulko-ovet
• katto
• yleiset tilat
• lämmitysjärjestelmä
• vesi- ja viemärijärjestelmä
• ilmanvaihtojärjestelmä
• sähkö- ja tietojärjestelmä
• hissit
• huoneistojen märkätilat (tarkastuksen tarve arvioidaan erikseen)

Kosteusmittaukset

• Betonirakenteiden pinnoitettavuus
• Eri materiaaleilla on eri kosteuspitoisuudet, jolloin voidaan pinnoittaa betonirakenne. Suositamme luotettavat mittaustulokset betonirakenteiden kosteudesta, joilla voitte varmistua pinnoitettavuudesta.
• Kartoitamme epäillyn vauriorakenteen kosteuden, jolloin voidaan todentaa mahdollinen vaurion laajuus sekä kosteuden lähde.
• Rakenteiden kosteusmittaus
• Olemme erikoistuneet rakenteiden kosteusmittauksiin.  Suoritamme mittaukset kattavasti ja ammattitaitoisesti laadukkailla ja kalibroiduilla mittausvälineillä. Kosteusmittaajamme ovat Serfioituja kosteusmittaajia. Betonin suhteellisen kosteuden mittaamisen suoritamme RT 14 – 10984 ohjekortin mukaisesti.

Hiilidioksidimittaus
Hiilidioksiidin avulla voidaan arvioida ilmanvaihdon toimivuutta. Kohonnut määrä kertoo huonosta ilmanvaihdosta.
Sisäilman hiilidioksidin suurin tuottaja on ihminen. Hiilidioksidia syntyy ihmisen aineenvaihdunnan tuloksena. Hiilidioksidi lasketaan sisäilman epäpuhtaudeksi, mutta itse asiassa hiilidioksidi kertoo huonosta ilmanvaihdosta ja tämän kautta sisäilmaan kerääntyvistä epäpuhtauksista.
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (STM 2015 Asumisterveysasetus). Jos hiilidioksidipitoisuus kasvaa korkeaksi usein makuuhuoneessa yön aikana tai luokkahuoneessa tunnin aikana, syynä on riittämätön ilmanvaihto.
Hiilidioksidin indikoimat epäpuhtaudet aiheuttavat ilman tunkkaisuutta, väsymystä, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia.
Mittalaitteemme voivat mitata hetkellisesti ilman hiilidioksidipitoisuuden, mutta suositeltavaa on tehdä pitkäaikainen seurantamittaus.

Paine-eromittaukset
Paine-ero mittaukset tehdään ns. normaaliolosuhteissa eli ilmanvaihto on käynnissä normaalitilassa.
Paine-eromittauksia tehdään tyypillisesti paine-eromittareilla.
Rakennuksen sisäisten ilmanpaine-erojen mittaaminen vaatii erittäin tarkkoja mittalaitteita, koska paine-erot ovat yleensä pieniä, luokkaa 0…50 Pa.
Mittaukset voidaan tehdä hetkellisinä tai jatkuvina. Mikäli paine-eromittaukset tehdään hetkellisinä, tulee mittauksessa huomioida mittaustilanteen olosuhteet, esimerkiksi tuulen suunta ja voimakkuus.
Paine-ero on tärkeä tietää kun arvioidaan kiinteistöä kokonaisvaltaisesti, sekä tämä indikoi ilmanvaihdon toimivuutta.

IV-virtausmittaus
Iv-ilmanvirtausten mittaus on tärkeätä mitata, kun arvioidaan ilmanvaihdon toimivuutta. Päätelaitteiden säädöt ovat voineet muuttua siivouksen ja iv-kanaviston yhteydessä sekä iv-koneen toimivuudessa voi olla ongelmia.

Iv-virtauksia voidaan mitata paine-erolla, mikromanometrillä, siipipyörä-, kuumalanka-anomemetrillä sekä ilmamäärä (huppumittarilla). Mittaajamme ovat käyneet alan koulutukset ilmamäärien mittaamiseen

Salaojakuvaukset
Salaojat ovat tärkeä osa rakennuksen vierustan kuivattamisessa. Näiden huoltoa on kuitenkin useasti laiminlyöty.

Salaojien kuvauksella kuitenkin saada kokonaisvaltainen kuva missä kunnossa ne ovat ja tällöin voidaan tarkentaa mahdolliset kunnostus sekä korjaustarpeet.