050 582 1910

Soita ja kysy lisää!


NANNARI OY - ASIANTUNTIJOIDEN TOIMISTO

Mittauspalvelut

Palveluihimme kuuluvat erilaiset mittauspalvelut, joihin voit tutustua tarkemmin alla. Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä.

Mittauspalveluitamme ovat:

Betonirakenteiden päällystettävyys

Betoni itsessään kestää hyvin kosteutta, mutta sen sisällä kosteus on usein hyvin alkaalista (korkea pH). Betonin kosteusjakauma on hyvä tietää, sillä betonin alkaalisuus saattaa aiheuttaa vaurioita pinnoitteissa, päällysteissä ja kiinnitysaineissa.

Päällystettävyysmittauksissa pyrimme varmistamaan, että betonilla on riittävän alhainen kosteussisältö, eli sen, ettei suhteellinen kosteus päällysteen alla nouse yli sallittujen arvojen.

Takaisin ylös

Pinta-alamittaukset

Rakennuksen pinta-alan standardi SFS 5139

Ohjeen mukaisesti mitattavat alat:

  • huoneala
  • rakennusosa-ala
  • huoneistoala
  • kerrosala
  • bruttoala

Takaisin ylös

Pintalämpötilojen mittaukset

Pintalämpötilojen mittauksessa tutkitaan rakenteen pintalämpötiloja infralämpömittaria apuna käyttäen.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asumisterveysohjeessaan 2003/1 (taulukko 1) ohjeelliset arvot asuintilojen lämpötiloille. Taulukossa on määritelty operatiivinen ja huoneilman lämpötila, seinän ja lattian lämpötilat, sekä pistemäinen pintalämpötila.

Takaisin ylös

Lämpökamerakuvaukset

Lämpökamerakuvauksen avulla saadaan selville pintalämpötilat, sekä lämpötilaerot eri kohteiden välillä. Lämpökamerakuvauksella voidaan selvittää rakennuksen mahdolliset lämpövuodot. Lämpökamerakuvauksella voidaan myös selvittää lämmitysputkien ja kaapeleiden sijainnit.

Takaisin ylös