050 582 1910

Soita ja kysy lisää!


NANNARI OY - ASIANTUNTIJOIDEN TOIMISTO

Kuntotarkastukset kiinteistöihin

Teemme erilaiset kuntotarkastukset kiinteistöihin ja rakennuksiin. Tutustu tarjoamiimme palveluihin tarkemmin alla ja ota yhteyttä.

Tarkastuspalveluihimme kuuluvat:

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastus, AKK, tehdään Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteisen Toimintamallin mukaisesti KH 90-00394. Tilaajan ohje KH 90-00393.

Tilaajan esivalmistelut:

 • ei suihkua tai pesua kahta vuorokautta ennen mittausta
 • ei tehotuuletusta
 • ovet pidettävä suljettuina
 • esteetön kulku
 • allaskaappi vapaaksi
 • vähintään yksi salaojan tarkastuskaivo esille
 • tikkaat
 • ryömintätilojen kulkuaukot esiin
 • mikäli omat kaivot, ne esiin ja mahdollisuus avaamiseen
 • rakennuskohteen piirustukset/suunntelmat

Insinööritoimisto Nannari Oy:n tarkastajat ovat pätevöityneitä AKK-tarkastajia. Rekisteriä pätevöityneistä tarkastajista pitää FISE Oy nettisivuillaan(((www.fise.fi)))

Toimistomme tekemät kuntotarkastukset suoritetaan Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteisen Toimintamallin mukaisesti. Tämä yhtenäistää ja selkeyttää asuntokaupan yhteydessä tehtävää kuntotarkastusta. Toimintamallin ohjeissa (suoritusohje, tilaajan ohje ja esimerkkiraportti) on kuvattu tarkastuksen periaatteet, sisältö, tarkastuksessa käytettävät tekniset välineet ja raportointitapa. Yhteisen toimintamallin avulla varmistetaan, että kuluttaja tietää, mitä on tilaamassa.

Kuntotarkastuksen sisältö

Kuntotarkastuksen tilaajana voi olla kiinteistön tai asunnon omistaja, ostaja tai mm. kiinteistönvälittäjä. Vaikka tilaaminen tapahtuu helpoiten puhelimitse, tulee tilauksesta aina tehdä kirjallinen sopimus, jossa sisältö ja rajaukset on ilmaistu.

Tilauksen yhteydessä kohteesta tarvittavia tietoja ovat mm. pinta-ala ja rakennusvuosi, sekä tehdyt remontit. Tilaajaa informoidaan tilauksen yhteydessä kohteessa tilaajan vastuulla olevista valmisteluista, tarvittavista asiakirjoista ja suihkutilojen käyttörajoituksista.

Kuntotarkastukseen kohteessa kuluu aikaa yleensä noin 2 – 5 tuntia kohteesta riippuen. Tarkastuksen alussa tarkastaja haastattelee omistajaa ja/tai asukasta sekä tutustuu kohdetta koskeviin asiakirjoihin (mm. rakennuspiirustukset).

Aistinvaraisella, pintapuolisella ja rakennetta rikkomattomin menetelmin tehtävällä tarkastuksella tarkastetaan näkyvät pinnat kaikissa kulkuaukollisissa tiloissa, samoin julkisivut, katto ja rakennuksen vierusta. Aistinvaraisen tarkastuksen yhteydessä kuntotarkastaja arvioi, onko kohteessa olemassa riski muihin kuin aistinvaraisesti havaittuihin virheisiin ja puutteisiin. Mikäli vaurioepäilyn varmistamiseksi on perusteltua porata rakenteeseen reikä, kuuluu tarkastuksen vakiosisältöön enintään kolme porausta.

Mikäli epäilyttävästä rakenteesta ei saada selvyyttä ainetta rikkomattomin menetelmin, kuntotarkastaja suosittelee lisätutkimuksia. Tehtävistä lisätutkimuksista laaditaan aina erillinen sopimus.

Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja taloautomaatiotekniikkaa arvioidaan rakennusteknisen asiantuntijan toimesta ainoastaan näkyvin osin ja iän perusteella.

Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti. Kuntotarkastusraportissa esitetään kohteen tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset tarkastushetkellä havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi. Raportista ilmenee havaittujen epäkohtien merkitys, vakavuusaste, mahdolliset haitat asumiselle ja seuraukset, ellei havaittuja epäkohtia korjata.

Kuntotarkastusraporttiin liitetään aina kohteesta otettuja valokuvia.

Tilaajan tulee tiedostaa, ettei kuntotarkastusraportti ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma. Kuntotarkastusraporttiin ei sisälly kustannusarviota tai korjaussuunnitelmaa.

Takaisin ylös

Kuntoarviot

Kuntoarviopalveluihimme kuuluvat:

 • asuinkiinteistön kuntoarviot (KH 90-00294)
 • liike- ja palvelurakennusten kuntoarviot (KH 90-00246)

Takaisin ylös

Märkätilatarkastukset

Tarkastuksessa käydään märkätilat lävitse. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen raportti ja tehdään asukaskysely.

Raporttiin kirjataan:

 • käytetty mittauskalusto
 • lämpötilat ja suhteellinen kosteus
 • pintamateriaalit
 • valokuvat
 • kaadot
 • tiivistykset
 • kohonneet pintakosteudet
 • vesikalusteiden kunto

Tarkastus sisältää 1-2 porareikämittausta (ei betoniin) tarvittaessa.

Tilaajan valmistelut:

 • ei suihkua tai pesua kahta vuorokautta ennen mittausta
 • ei tehotuuletusta

Takaisin ylös

Riitatapausten lausunnot ja tarkastukset

Insinööritoimistomme asiantuntijat toimivat erimielisyys- ja riitatapauksissa puolueettomina asiantuntijoina. Olemme toimineet lukuisissa eri kohteissa rakennus- ja kiinteistöalan riitatapauksissa puolueettomina teknisinä asiantuntijoina. Hoitamiimme riitatapauksiin ovat muun muassa kuuluneet:

 • urakkariidat, materiaalitoimitukset
 • tilaajan ja tavarantoimittajan väliset riidat
 • kuluttajan ja rakennusliikkeen väliset riidat
 • asunto- ja kiinteistökauppariidat
 • pinta-alat, laatuvirheet, yms.
 • home-, kosteus- ja sisäilmaongelmat

Takaisin ylös

Kiinteistökatselmukset

Asuntojen kuntokatselmus tehdään valmiin raportin/lomakkeen avulla. Edullisempi ja nopeampi vaihtoehto yhteisen toimintamallin mukaiselle kuntotarkastukselle soveltuu parhaiten mikäli kaupan molemmat osapuolet ovat katselmuksessa mukana.

Takaisin ylös